Polityka prywatności

USTALENIA WSTĘPNE?
 1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Desinger Krzysztof Kurdyła, z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej pod adresem: ul. Edwarda Dembowskiego 7/27, 38-500 Sanok (NIP: 6842078046, REGON: 371007724), która zwana jest dalej „Desinger Krzysztof Kurdyła”. Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników z serwisów internetowych Desinger Krzysztof Kurdyła, a także z formularzy elektronicznych, formularzy rejestracji aplikacji, zapytań, serwisu i usług oraz kontaktów osobistych, mailowych i telefonicznych.
 2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią polityki prywatności. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.
 3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Desinger Krzysztof Kurdyła, nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.
ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
 1. Desinger Krzysztof Kurdyła, dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 2. Wszystkie dane osobowe powierzane, czy przekazywane (w tym dane zawarte w umowach, jak również inne zebrane przez Desinger Krzysztof Kurdyła, dane osobowe klientów i użytkowników z serwisów internetowych a także z formularzy elektronicznych, formularzy rejestracji aplikacji, zapytań, serwisu i usług oraz kontaktów osobistych, mailowych i telefonicznych.), przetwarzane są w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), oraz z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klientów i użytkowników zgody.
W JAKIM CELU SĄ WYKORZYSTYWANE INFORMACJE?
 1. Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usług, zamówionych przez klientów i użytkowników Desinger Krzysztof Kurdyła. Wykorzystywane są również dla optymalizacji tych usług.
BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI?
 1. Desinger Krzysztof Kurdyła, zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 2. Desinger Krzysztof Kurdyła, dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
  • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe;
  • dokładne i aktualne;
  • nie przechowywane dłużej niż to konieczne;
  • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
  • bezpiecznie przechowywane;
  • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.
POZYSKIWANIE DANYCH?
 1. Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Desinger Krzysztof Kurdyła, zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.
 2. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:
  • formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia aplikacji oraz wyrażenia uwag;
  • formularze wypełniane w aplikacjach desktop, mobile i usługach sieciowych oferowanych przez Desinger Krzysztof Kurdyła
  • kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
  • dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, w postaci logów, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony serwera. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Desinger Krzysztof Kurdyła, nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
  • podczas korzystania z zasobów strony macierzystej, www.desinger.pl,  gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak “cookies” lub “web beacons”.

Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników strony www.desinger.pl.  Pozwalają one stronie “zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies. Po zakończeniu sesji np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej zapisane informacje zostają usunięte. Klienci i użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 1. Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 2. Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
 3. Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 4. Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Web beacons – elektroniczne elementy graficzne (zwane również web bugs, clear gifs albo trackers), które umożliwiają określenie liczby użytkowników, którzy odwiedzili te strony, dzięki kliknięciu na ogłoszenie dotyczące naszych produktów i usług ze strony innej firmy. Web beacons gromadzą informacje w ograniczonym zakresie, należy do nich numer cookie, czas i data otworzenia strony oraz opis strony, na której znajduje się web beacon. W związku z tym że, web beacons są stosowane w połączeniu z cookies, można je dezaktywować poprzez wyłączenie cookies lub zmianę ustawień cookies w przeglądarce.

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA I UŻYTKOWNIKA?
 1. Desinger Krzysztof Kurdyła, respektuje przysługujące każdej osobie prawo do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dotyczących klienta i użytkownika.
 2. Każdy klient i użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość:
  • poprawiania swoich danych,
  • usuwania swoich danych, przy czym żądanie usunięcia wiąże się z utratą praw do korzystania z usług i serwisu Desinger Krzysztof Kurdyła
  • przenoszenia swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych, w każdym czasie, jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do jednostki nadzoru, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika biegu, narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. W razie wniesienia przez klienta i użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, które jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Desinger Krzysztof Kurdyła sprzeciw jest uwzględniany. Desinger Krzysztof Kurdyła może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
 4. Każdy klient i użytkownik wyraża zgodę na komunikację elektroniczną, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. na wskazany przez siebie w trakcie kontaktu/zapytania/rejestracji, adres poczty elektronicznej dotyczącą:
  • informacji wynikających z procesu kontaktu/zapytania/rejestracji
  • produktach i usługach oferowanych klientom i użytkownikom Desinger Krzysztof Kurdyła
 5. Za w/w zgody na przetwarzanie i przesyłanie, uważa się zaznaczenie odpowiednich pól, w trakcie kontaktu/zapytania/rejestracji, za pośrednictwem serwisów internetowych Desinger Krzysztof Kurdyła,  a także z formularzy elektronicznych, zapytań, serwisu i usług. W/w zgoda  następuje również w przypadku potwierdzenia przez klienta i użytkownika w kontaktach osobistych, mailowych i telefonicznych.
ZAKRES UDOSTĘPNIANIA DANYCH O KLIENTACH I UŻYTKOWNIKACH:?

Desinger Krzysztof Kurdyła, oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych klient i użytkownik innym  podmiotom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie klienta i użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych, na podstawie ustawy, organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Desinger Krzysztof Kurdyła potwierdzonych umowami z:

 1. FIRMA ELEKTROPOMIAR Magdalena Gierczak, 37-500 Jarosław, ul.Szczytniańska 3
ZMIANY DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI:?

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Desinger Krzysztof Kurdyła mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach www przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

ADRES

_

38-500 Sanok
ul. E. Dembowskiego 7/27
NIP 6842078046

TELEFON

_

+48 509 117 436

_

Laboratorium wzorcowania
przyrządów pomiarowych

Podkarpacie, Sanok

Zapraszamy z okolic Sanoka
do osobistego dostarczenia przyrządów