Kalibracja - wzorcowanie
mierników wartości elektrycznych
w Sanoku

Laboratorium Przyrządów Pomiarowych

oferuje usługi wzorcowania / kalibracji oraz wystawienia
świadectwa wzorcowania, przyrządów
związanych z pomiarami wielkości elektrycznych.
Wzorcowanie mierników (zamiennie kalibracja)
polega na porównaniu ich parametrów
z parametrami kalibratora (wzorca) mającego odniesienie
do wzorców krajowych lub międzynarodowych.

Kategoria wzorcowanych przyrządów

– mierniki impedancji pętli zwarcia,
– mierniki rezystancji pętli zwarcia,
– mierniki impedancji oraz rezystancji linii,
– mierniki rezystancji uziemienia i gruntu,
– mierniki rezystancji izolacji
– mierniki parametrów wyłączników (RCD),
– mierniki ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych,
– mierniki wielofunkcyjne instalacji elektrycznych,
– mierniki prądów upływu,
– woltomierzy, amperomierzy, omomierzy
– multimetrów wielofunkcyjnych i uniwersalnych

Laboratorium

Kontakt

ADRES

_

38-500 Sanok
ul. E. Dembowskiego 7/27
NIP 6842078046

TELEFON

_

+48 509 117 436

_

Laboratorium wzorcowania
przyrządów pomiarowych

Podkarpacie, Sanok